Tansel Türkdoğan

Official Web Site

Tansel Türkdoğan

Canan Atalay – Gerçekler ama değiller! / Real, but they are not!

Hakkında Yazılan Makaleler / Articles About Tansel Türkdoğan

RADİKAL GAZETESİ, 2006

ANKARA

 

Gerçekliğin betimlenmesi sanatın ana meselesi. Her sanatçı bunun için yeni kodlara yoğunlaşıyor. ‘Yazılar’, ‘Künyeler’ ve ‘İkonlar’ adlı serileriyle tanıdığımız ressam Tansel Türkdoğan da yeni sergisinde, postmodernizmin en önemli kavramlarından simülasyonu tuval yüzeyinde irdeliyor. Türkdoğan’ın resimlerinde tek bir rengin tonlarıyla, saydam katmanlar içinde beliren cansız bedenler, heykelsi form olarak görünse de sanal bir gerçeklik sunuyor. Sanal bir uzama yayılan, suyla inceltilmiş boya izlerinin yaydığı titreşimler, bu kavramı tanımlayıcı önemli bir özellik. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin de kurucu dekanı olan Prof. Türkdoğan, görüntü ve gerçek arasında kurgulanan farkın, resimde nasıl biçimlendirdiğini anlattı.

Yazı ve minyatür geleneğine dayalı yorumlardan sonra simülasyon kavramı üzerinde çalışmaktasınız. Seriler arasında ortak bağlantılar var mı?

Konu farklılığı keskin bir değişimden çok, üzerinde kafa yorduğum postmodernizmin kavramları serisinin irdelenmesinin bir devamı. Önceki serilerimde üzerine yoğunlaştığım sahicilik, kimlik, maskelemeden sonra gene postmodernizmin tartışmalı alanlarından birisi olan simülasyon kavramına yoğunlaşıyorum. Sahicilik, gerçekliğin maskelenmesi, …mış gibi olmak, simülasyonun farkında olmak bu serideki işlerin temaları. Resim dili açısından, deneyselliğe açık olmam, kavramlar serisinde konuları birbirinden ayırmıyor, birbirlerine bağlıyor.

İlk anda izleyici tarafından nasıl anlaşılacağı sorun olan bu kavramın görselleştirilmesinde, kullandığınız tekniğin kattığı olanaklar neler?

İzleyici açısından kavramların soyut olması, net olarak algılanamaması sanat üretimlerinin hepsinde sorun olmuştur. Ancak özellikle bu serimde ele aldığım ‘simülasyon’, ve ‘…mış gibi’ kavramları günümüz popüler dünyasının da sıklıkla gündeme taşıdığı ve tükettiği kavramlar olarak görünüyor. Üretimlerimin genelindeki yoruma açık ve …mış gibi şeklindeki biçimler izleyicinin bireysel açıklamalarına da olanak tanıyor.

Bu sergideki tanımsız formlar portreymiş gibiler ancak değiller, figürmüş gibiler ancak değiller yani tanımlanmaları zor. Bilindik olmayan ve her izleyicide değişik açılımlar yaratabilecek bu ‘şey’ler sanırım serginin kavramı simülasyon ile de örtüşüyor. Bu şey’ler bir şeylere işaret ederken, kendi iç hesaplaşmalarıyla düşünsel boyutta anlam kazanıyorlar. Kendilerini deşifre etmiyorlar. …mış gibiler, ancak simülasyonun da farkındalar.

Siber mekânlar ve yaratıklar, robotlaşma enformasyon aktarımlarının yoğunluğuyla sanat nasıl bir yöne doğru gidiyor?

Ben yeni üretim biçimleri, önerileri konusunda hiç kötümser değilim. Bu tür açılımlar kanımca sanatın dönem dönem yaşadığı duraksamaların önünü açacak potansiyele sahip görünüyor. Yeni açılan kulvarlar sanılanın aksine konvansiyonel üretimlerin ivmesine de olumlu katkılar yapacaktır. Sanatın özel kişilerin elinde ve tekelinde bir alan olmadığı ve alanının hızla topluma doğru yayıldığı bir şekle gireceğini düşünüyorum.

Kendi üretimlerim bağlamında ise deneyselliğin bir referans olduğundan ve yeniye her zaman açık olduğumdan bahsetmek isterim. Belirli bir birikimden sonra üsluplaşma, piyasa gibi kavramların üretim için ciddi tehlikeler içerdiğini düşünüyorum.

 

Real, but they are not!

CANAN ATALAY

RADIKAL, JOURNAL, 2006

ANKARA

Describing reality is the main issue of art. Each artist focuses on the new codes for it. Tansel Turkdogan, who we knew from his series named ‘Scripts’, ‘Tags’ and ‘Icons’, is also studying simulation over canvas which is one of the most important concepts of postmodernism at his new exhibition.  Lifeless bodies that appear in transparent layers with the shades of only one color in Turkdogan’s paintings, in spite of being seen as sculptural forms, offer a virtual reality. The vibration, emitted by the traces of paint diluted with water and spreading to a virtual extension, is an important feature in identifying this concept. Prof. Turkdogan, who is also the founding dean of Gazi University Fine Art Academy, told how he is giving form to the difference constructed between vision and reality in his paintings.

After interpretations based on script and miniature tradition, you are working on the concept of simulation. Are there any common connections between these series?

The difference in subject is continuation of the investigation on the series of postmodern concepts I chew on, rather than a sharp change. After concentrating on authenticity, identity, and masking at my previous series, again, I am focusing on simulation which is one of the controversial areas of postmodernism. Authenticity, masking the reality, pretending, and being aware of the simulation are the main themes of the works in this series. Being open to experimentation in terms of language of painting, does not distinguish subjects in the series, it connects them to each other.

In visualization of this concept – considering that how this notion is going to be understood by the audience at first, is a problem- what are the possibilities brought by the technique you use?

Abstract concepts and the failure at perception of these, have always been a problem in all of the art manufacturing on the part of the viewer.  However,  especially the concepts of ‘simulation’ and ‘pretending’ that I deal with in this series, seem to be the concepts frequently brought into attention and consumed by the contemporary popular world of us.

The figures, in the form of pretending and open to interpretation, throughout my generations, are also allow viewers to the make individual descriptions.

The undefined forms in this exhibition are like portraits, but they are not; they are like figures but they are not so it is hard to describe them. These ‘things’ which are unfamiliar and can create different perspectives on each viewer, I guess, are compatible with ‘simulation’, the concept of this exhibition. These ‘things’ while referring other things, are gaining meaning in the intellectual dimension with their own internal reckonings. They do not uncover themselves, they are pretending, but also aware of they are being simulated.

Art is moving to what direction with the intensity of information transfers, cyber spaces, creatures, and robotics?

I’m not pessimistic at all about new modes and recommendations of production. I think this kind of reforms seem to have the potential which will pave the way for the hesitancies periodically inhabited by art. Contrary to popular belief, the newly opened lanes will make positive contributions to the momentum of conventional production. I think that art is not a field that monopolized by particular persons and will become an area which shall rapidly spread through society.

And, in the context of my own productions, I would like to mention that experimentation is always a reference and I am always open to novitious. I think that notions such as stylization after a certain accumulation, and market, involve serious risks for production.