Tansel Türkdoğan

Official Web Site

Hakkında / About

TANSEL TÜRKDOĞAN (Antakya 1966)

Lisans ve lisansüstü eğitimlerinin ardından ,1989’dan itibaren ODTÜ’de sırası ile asistan Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1998’de Doçent , 2004 ‘de Profesör oldu , 2000 -2005 yıllarında ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü Başkanlığını yaptı. 2005 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanı oldu. Türkdoğan , 90’ların başından itibaren güncel sanat pratikleri ile ilgilenmeye başladı ve üretimler gerçekleştirdi. 1989 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Almanya , Arnavutluk , Belçika, Çin , Çek Cumhuriyeti , Gürcistan , Fransa , Hollanda , İtalya, Polonya , Yunanistan , Romanya ve Tunus’ta Üniversiteler, galerilerde çalışmalar yaptı, workshoplara , proje ve grup sergilerine katıldı, küratörlükler üstlendi. “Çağdaş Sanat” ve “Modernizm Sonrası Sanat tartışmaları-Sanat Kültür Politika” adlı kitapları bulunan Türkdoğan, bugüne kadar 25 kişisel sergi( üçü yurtdışı) açmış, uluslararası ve ulusal sempozyumlara , bienallere çalışmaları , proje ve bildirileri ile katıldı, TRT’de danışmanlık, UNESCO UPSD yönetim kurulu üyeliği yaptı, sanat dergileri ve günlük gazetelerde makaleler yazdı , küratörlüğünü yaptığı ve yer aldığı sergileri hakkında kataloglar , pek çok kritik ve haber yazısı basılmıştır. Türkdoğan’ın çalışmaları özel ve resmi koleksyonlarda yer almaktadır.
Türkdoğan, ODTÜ , Ankara,ve AHBV üniversitelerinde lisans , Y. Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarında dersler vermekte , halen öğretim üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.
Prof. Tansel Türkdoğan, sanatın güncel sorunlarına ve postmodern duruma ilgi duymaktadır.

TANSEL TÜRKDOĞAN (Antakya-Turkey,1966)

After his undergraduate and graduate education, he worked as an assistant , lecturer at METU since 1989, respectively. He became an Associate Professor in 1998, a Professor in 2004, and served as the Head of METU Fine Arts and Music Department between 2000 and 2005. He became the Founder Dean of Gazi University Faculty of Fine Arts in 2005. Türkdoğan has started to interest in contemporary art and produced art practices since the early 90s. Since 1989, he has worked in universities, galleries, participated in workshops, project and group exhibitions, curatorial practices in the United States, Germany, Albania, Belgium, China, Czech Republic, Georgia, France, Netherlands, Italy, Poland, Greece, Romania and Tunisia. Türkdoğan who has books titled “Contemporary Art” and “Post-Modern Art Discussions-Art, Culture and Politics”, He has opened 25 personal exhibitions (three of them out of Turkey), participated in international and national symposiums, biennials with his works, projects and papers . He was a member of the UNESCO UPSD board of directors, He also wrote articles in art magazines and daily newspapers, published catalogs, many critics and news articles about the exhibitions he curated and participated in. Türkdoğan’s works are in private and official collections.
Türkdoğan gives lectures in undergraduate, graduate and doctorate/proficiency in arts programs at METU, Ankara, and AHBV universities, and still continues his duties as a faculty member.
Tansel Türkdoğan is interested in contemporary problems of art and the postmodern situation.

Bir cevap yazın